simytech-logo-header_1

Gevolgen uitspraak Hoge Raad uitzendbeding bij ziekte

De fictie in de bepaling in de CAO voor Uitzendkrachten over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte is niet rechtsgeldig. Deze uitspraak deed de Hoge Raad op 17 maart. Dat betekent dat de inlener actief de opdracht moet beëindigen in het geval dat een uitzendkracht ziek wordt tijdens de periode van de ter beschikkingstelling. Wat betekent dit?

Als eerste: de cao-afspraken over ziekte per 1 juli aanstaande
Direct na de uitspraak van de Hoge Raad kregen we vragen van leden waarom we met de vakbonden in december afspraken om per 1 juli aanstaande te stoppen met het gebruik van het uitzendbeding bij ziekte. Deze afspraak is ingegeven door onze strategie. Een keuze die uitgaat van goed werkgeverschap en meer maatschappelijk draagvlak. Daarnaast willen we alle uitzendkrachten gelijk behandelen en hebben we om die reden gekozen voor de harmonisering van de regelingen bij ziekte. Die houdt in dat per 1 juli aanstaande loon doorbetaald moet worden tot het einde van de uitzendovereenkomst als een uitzendkracht ziek wordt en er daarna een Azw-regeling geldt voor alle uitzendkrachten in Fase A.

Tot 1 juli 2023
De uitspraak van de Hoge Raad heeft wel impact op de huidige cao-bepaling die gaat over ziekte, die loopt tot 1 juli. De verwijzing naar arbeidsongeschiktheid in artikel 15 lid 1 sub B geldt niet meer. Tot 1 juli kan het uitzendbeding bij ziekte alleen worden ingeroepen na een actieve handeling van de inlener. De uitspraak schrijft niet voor wat die actieve handeling moet zijn. Dit kan dus een telefoontje, Whatsapp-berichtje of een e-mail zijn. Van belang is dat u deze handeling registreert.

U kunt ervoor kiezen om de cao-afspraak die per 1 juli geldt nu al te implementeren bijvoorbeeld in het kader van goed werkgeverschap. Een praktisch voordeel ervan is dat u geen andere werkwijze heeft tot 1 juli en daarna. Scheelt u dus in de uitvoering.

Wat te doen als u het uitzendbeding bij ziekte blijft toepassen? Wat betekent dit voor de aanvraag voor een ziekte-uitkering bij UWV?
UWV is momenteel nog bezig met de vertaling van de uitspraak naar hun werkproces. UWV verwacht hierover volgende week meer duidelijkheid te geven. Totdat deze duidelijkheid er is, zal de beoordeling van de aanvragen voor ZW-uitkering op dezelfde manier gebeuren als in het verleden. UWV gaat er daarbij van uit dat uitzenders de actieve handeling vastleggen. Maar let op: het kan zijn dat UWV nog wel gaat uitvragen om die vastlegging. Hoe dan ook: leg de actieve handeling van de inlener vast. Hoe? Een voorbeeld: de inlener geeft via de telefoon aan dat de uitzendkracht ziek is geworden en dat hij de terbeschikkingstelling wil stoppen. Leg dit telefoontje vast in uw systeem.

Modelovereenkomsten Fase A met uitzendbeding aangepast
De modelovereenkomsten Fase A met uitzendbeding zijn aangepast. Deze vindt u hier. Deze overeenkomsten kunt u tot 1 juli gebruiken. Misschien ten overvloede: voor bestaande uitzendovereenkomsten Fase A uitzendbeding geldt de fictie dus niet meer.

Per 1 juli 2023
Per 1 juli loopt bij ziekte de uitzendovereenkomst met uitzendbeding door tot de einddatum in de uitzendovereenkomst. De uitzendkracht heeft dan recht op loondoorbetaling gedurende die periode (minus een wachtdag). Meer hierover leest u in de artikelen 22 tot en met 25 van de cao.

Leave a Comment