simytech-logo-header_1

1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op werk

  • In 2022 voelde 10 procent van alle werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het laatste kwartaal van 2022.

In 2022 voelde 1 op de 10 werknemers zich in het voorgaande jaar gediscrimineerd op het werk. Dit heeft grote gevolgen: werknemers die zich gediscrimineerd voelen zijn minder tevreden over hun werk en verzuimen vaker als gevolg van hun werksituatie. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61 duizend werknemers.

De meest voorkomende discriminatiegrond op het werk is op de eerste plek afkomst, huidskleur of nationaliteit, gevolgd door leeftijd en geslacht. Zo’n 2 tot 3 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar voelt zich op een van deze gronden gediscrimineerd.

Gevoelens van leeftijdsdiscriminatie kwamen het meest voor onder werknemers tot 25 jaar (4 procent) en onder 65-plussers (5 procent). Terwijl 4 procent van de vrouwen zich gediscrimineerd voelt vanwege hun geslacht, is dit percentage lager bij mannen: minder dan 1 procent.

Migranten meer discriminatie
Wel zijn er grote groepsverschillen. Discriminatie op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit komt het meest voor onder migranten van buiten Europa (16 procent), gevolgd door migranten uit Europese landen (10 procent) en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst (9 procent).

Discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten
De meest voorkomende vormen van discriminatie zijn discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten. Dit werd aangegeven door 35 procent van de gediscrimineerde werknemers. Andere vormen van discriminatie zijn beperkte kansen voor promotie of ontwikkeling (25 procent), minder aantrekkelijk werk (18 procent) of lagere beloning voor hetzelfde werk (17 procent). Bedreigingen, geweld of agressief gedrag komen minder vaak voor (6 procent).

Meeste gevoelens van discriminatie in vervoer en opslag
Werknemers in de bedrijfstak vervoer en opslag voelen zich het meest gediscrimineerd op het werk (12 procent), vergeleken met werknemers in andere bedrijfstakken. Werknemers in de bouw en landbouw ervaren naar verhouding minder discriminatie (6 procent).

Gediscrimineerde werknemers minder tevreden met werk
Gediscrimineerde werknemers zijn over het algemeen minder tevreden met hun werk. Dit zien we terug in de cijfers. Van de werknemers die in 2022 geen discriminatie hebben ervaren, was 80 procent (zeer) tevreden met hun werk tegenover 5 procent die (zeer) ontevreden waren. Van de werknemers die wel last hadden van discriminatie was 51 procent (zeer) tevreden, en 17 procent (zeer) ontevreden.

Meer verzuim bij discriminatie
Gediscrimineerde werknemers zijn niet alleen minder tevreden met hun werk, ook verzuimen ze vaker en schrijven ze hun verzuimklachten vaker toe aan hun werksituatie. Zo gaf in 2022 69 procent van de gediscrimineerde werknemers aan verzuimd te hebben tegenover 55 procent van de werknemers die daar geen last van hadden. Ook wijten gediscrimineerde werknemers het werk gerelateerde verzuim vaker aan een ruzie, conflict of grensoverschrijdend gedrag.

 

 

 

 

Leave a Comment