simytech-logo-header_1

Uitzenders krijgen meer verplichtingen bij gezond en veilig werken

Er is tot en met 25 mei een internetconsultatie beschikbaar voor wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet. De wet wordt veranderd om werkomstandigheden van met name arbeidsmigranten te verbeteren.

De uitlener (het uitzendbureau) en de inlener nemen elk vanuit hun eigen rol de verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van de ter beschikking gestelde arbeidskracht.

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) blijkt dat relatief meer ongevallen plaatsvinden met uitzendkrachten ten opzichten van overige werknemers. Daarnaast heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer aanbevelingen gedaan om de werkomstandigheden van met name arbeidsmigranten te verbeteren. 

De wetgever ziet mede hierin aanleiding om de Arbeidsomstandighedenwet als volgt te wijzigen:

  1. Voortaan dient -naast de inlener- ook de uitlener een ernstig arbeidsongeval van de uitzendkracht te melden bij de NLA. Hiervoor is het nodig dat de inlener het arbeidsongeval heeft gemeld aan de uitlener;
  2. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient de uitlener na te gaan of de uitzendkracht een deugdelijke voorlichting en onderricht over de werkzaamheden heeft gehad;
  3. Na een arbeidsongeval vergewist de uitlener zich ervan dat de werkplek weer veilig genoeg is om te kunnen werken.

Bedrijven en burgers hebben de mogelijkheid om tot en met 25 mei 2023 op dit wetsvoorstel te reageren via de internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/wetinvoeringmeldplichtarbeidsongevallenenvergewisplichtenuitleners/b1#intro-kop

Leave a Comment